Vizyon & Misyon

Küresel bir vizyon ve çevreci misyonla yatırım yapan Mandarin GYO'nun nihai hedefi, sektöründe ve ülke ekonomisinde artı değer yaratan projelerle ortaklarına verimli ve kârlı bir portföy sunmaktadır. Projelerini dünya kaynaklarını verimli kullanmaya yönelik çevreci yaklaşımlarla geliştiren ve gerçekleştiren Mandarin GYO, çalışmalarını ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir kurum perspektifiyle sürdürmektedir.

Mandarin GYO, gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme, proje geliştirme ve kentsel dönüşüm alanlarında, nitelikli projeleri geliştirmekte, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere (öncelikli konut sektörüne) odaklanarak büyüme politikası geliştirmiştir.

Mandarin GYO, ortaklarına yüksek getiri sağlayacak çeşitlendirilmiş ve likit gayrimenkullerden oluşan cazip bir yatırım portföyü oluşturmuştur. Verimliliği ve kârlılığı gözeterek toplam aktiflerini makul bir hızla artırıyor ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktadır.

Mandarin GYO, örnek projeler üreterek toplumsal yaşama katkıda bulunan, yarattığı müşteri memnuniyetiyle örnek bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.

Mandarin GYO, nitelikli ve çok özel projelerle bir taraftan konut alıcılarına iyi bir yaşam alanı ve kazançlı bir yatırım sunarken, diğer taraftan yatırım yaptığı bölgelerin gelişmesine ve güzelleşmesine de katkıda bulunmaktadır.

European Restaurant